BOND MOYSON

Met het oog op de verkiezingen en op vraag van de Socialistische Mutualiteiten werkte Hannibal een stevige bewustmakingscampagne uit. Het doel: benadrukken hoe belangrijk een sterke mutualiteit is, nu en in de toekomst, om de gezondheidskosten voor iedereen betaalbaar te houden. Na een pitchfase met vier bureaus werd Hannibal als partner gekozen om dit actuele thema extra onder de aandacht te brengen. In het kader van de aanhoudende besparingen dreigt de sociale zekerheid zoals we die vandaag kennen immers in het gedrang te komen. Dat zoiets voor velen een sociale ramp zou betekenen, staat voor de Socialistische Mutualiteiten buiten kijf. Onder het motto “Laat je niet uitkleden” werkte Hannibal een opmerkelijke en niet mis te verstane campagne uit.

www.laatjenietuitkleden.be

Get in touch? Click here!