Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Arhus

ARhus is een open kenniscentrum in Roeselare, een bibliotheek die inzet op geletterdheid in de brede zin van het woord, en die daardoor mee mogelijk maakt dat elke burger permanent participeert aan een constant evoluerende maatschappij.

Bezoek de website: https://www.arhus.be/

Our services

  • Website