Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

International idea

International IDEA of 'the International Institute for Democracy and Electoral Assistance' is een EU-organisatie die democratische instellingen ondersteunt en versterkt.  

Bezoek de website: https://www.idea.int/

Our services

  • Print
  • Website