Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Dominiek Savio

Dominiek Savio ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een (neuro-)motorische handicap of een niet aangeboren hersenletsel (NAH). Ze bieden oplossingen op het vlak van onderwijs, wonen, dagbesteding, praktische hulp, thuisbegeleiding...

Our services

  • Branding
  • Website